Jaarrekening en jaarverslag

Helaas hebben we in 2020 onze Vriendendag niet door kunnen laten gaan. Om deze reden zijn we als Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje niet in staat geweest om het een en ander te vertellen over de activiteiten die betrekking hebben op het onderhoud en behoud van het Kerkje in de kern van de vesting Stevensweert.

De vrienden hebben natuurlijk wel recht om op de hoogte te worden gebracht van alle ontwikkelingen rondom het monumentale gebouw. Daarom publiceren we naast het financiële jaarverslag (jaarrekening 2019) nu ook het jaarverslag.

Comments are closed.