Beleidsplan

Van 2013 t/m 2018 heeft de Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert restauratiewerkzaamheden laten uitvoeren die aan het kerkje moesten plaatsvinden. De Stichting Vrienden deed dat als gemachtigde van de Stichting Protestantse Kerk Stevensweert. Deze laatste stichting is de eigenaar van van het kerkje.

Als laatste restauratie onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden is de binnenzijde van de kerk geschilderd. Vanaf 2019 voert de eigenaarsstichting zelf weer de regie over de restauratiewerkzaamheden en de eerste restauratie van de eigenaarsstichting betrof het schilderen van de buitenzijde van het kerkje. Het gebouw ligt er nu dus weer kraakhelder wit bij aan het Jan van Steffenswertplein in Stevensweert.

Voor de komende zes jaren (2019-2024) is aan onderhoud ca. 60.000 euro gepland, waarbij wij als Vrienden ca. 21.000 euro voor onze rekening nemen, ofwel 3.500 euro per jaar. De overige benodigde gelden worden aangetrokken middels subsidies.

Naast onze inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen hebben wij een groep vrienden van circa 90 personen. Deze groep wordt helaas wel steeds kleiner dus we bezinnen ons op andere inkomsten. Daarover volgt in later stadium meer.

Namens het bestuur van de
Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert

Jan van Dijk, voorzitter.

Comments are closed.