Privacywetgeving

STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de Stichting Vrienden van het Protestantse Kerkje Stevensweert. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking.

Onze contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door

Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert
gevestigd te Maasbracht
Correspondentie via e-mail: info@protestants-kerkje-stevensweert.nl

De Stichting heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
De Stichting verkrijgt persoonsgegevens van donateurs en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld gegevens die aan ons mondeling zijn verstrekt, dan wel via e-mail, telefonisch of anderszins.

Persoonsgegevens
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Doel van de verwerking
- Geldwerving
- Het onderhouden van contact met de donateurs
- Een goede dienstverlening
- Beheer van het donateur-bestand
- Nakoming van wettelijke verplichtingen

Verstrekking gegevens aan derden
De Stichting verstrekt geen informatie aan derden.

Beveiliging
De Stichting heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang. Mocht zich onverhoopt een niet bevoegde persoon toegang hebben verschaft tot de database (data lek) dan zal het bestuur binnen 24 uur na ontdekking deze inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Duur van de opslag
Uw gegevens slaan wij op zolang u bij ons bent ingeschreven. U heeft het recht om aan de Stichting een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen veertien dagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken om uw gegevens te corrigeren. Ook heeft u het recht uw gegevens te doen verwijderen. Indien uw gegevens worden verwijderd, moet de Stichting op grond van wettelijke bewaarverplichtingen uw gegevens nog maximaal twee jaar bewaren.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door de Stichting, dan vernemen wij dat graag via bovenstaand e-mailadres, zodat wij dit met u kunnen communiceren. Mocht ditt niet opgelost kunnen worden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op 30 april 2018. De Stichting kan de verklaring aanpassen/wijzigen. Nieuwe versies zullen altijd op de website van de Stichting worden geplaatst: www.protestants-kerkje-stevensweert.nl

Maasbracht, 30 april 2018