Bestuursleden

Het bestuur wordt gevormd door een aantal enthousiaste vrijwilligers, die allemaal belangeloos hun inzet geven om de doelstellingen van de Stichting te bereiken. De bestuursleden zijn ieder vanuit verschillende motivaties zeer persoonlijk betrokken bij het Kerkje.  Het bestuur bestaat uit de volgende leden

Voorzitter: Jan van Dijk - Maasbracht
Penningmeester: vacant
Bestuurslid: Marjolijn Janssen- Schrik - Maasbracht
Bestuurslid: Peter Ros - Stevensweert
Bestuurslid: vacature (meerdere)

De Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje is voortdurend op zoek naar vrijwilligers, voor zowel het bestuur van de stichting als voor hand- en spandiensten. Meehelpen bij activiteiten en technische aangelegenheden. Wilt u ook op deze wijze een bijdrage leveren, stuur ons dan gerust een email (info@protestants-kerkje-stevensweert)