Wie zijn wij

Stichting Vrienden van het protestants kerkje Stevensweert

Doelstelling van de stichting:
  • Fondsvorming ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van het Protestants Kerkje te Stevensweert en het interieur.
  • Bevorderen van de belangstelling voor het karakter en de geschiedenis van het Protestants Kerkje te Stevensweert.
  • Ten behoeve van de fondsvorming organiseren van culturele en andere passende manifestaties in de ruimste zin van het woord.
  • Samenwerken ten behoeve van fondsvorming met het Streekmuseum, plaatselijke, regionale, provinciale en nationale overheden en met het bedrijfsleven.

Het bestuur wordt gevormd door een aantal enthousiaste vrijwilligers, die allemaal belangeloos hun inzet geven om de doelstellingen van de Stichting te bereiken. De bestuursleden zijn ieder vanuit verschillende motivaties zeer persoonlijk betrokken bij het Kerkje.

Gegevens stichting:

Hier vindt u onze statuten: 1998-07-14-statuten vrienden protestants kerkje

Bank: Rabobank NL91 RABO 0113107110 te Maasbracht
Inschrijving: KvK Venlo, dossier 13041213
RSIN: 814126741 (culturele ANBI status)

Contact via e-mail:
info@protestants-kerkje-stevensweert.nl

33