Doelstelling

  • Fondsvorming ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van het Protestants Kerkje te Stevensweert en het interieur.
  • Bevorderen van de belangstelling voor het karakter en de geschiedenis van het Protestants Kerkje te Stevensweert.
  • Ten behoeve van de fondsvorming organiseren van culturele en andere passende manifestaties in de ruimste zin van het woord.
  • Samenwerken ten behoeve van fondsvorming met het Streekmuseum, plaatselijke, regionale, provinciale en nationale overheden en met het bedrijfsleven.